Ilość kart płatniczych

Ilość kart płatniczych

Jak podaje Narodowy Bank Polski Na koniec II kwartału 2019r. znajdowało się na rynku polskim 42,1mln kart płatniczych, to jest o404tys. kart więcej niż w marcu br. (wzrost o 1%). Podstawową kategorią kart w Polsce są karty debetowe (79,6%). Łączna liczba kart debetowych wyniosła 33,5mlnszt. i zwiększyła się o 380tys. (wzrost o 1%). Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (13,9%), których łączna liczba wyniosła w Polsce 5,83mln szt. Liczba kart kredytowych na przestrzeni II kwartału 2019r. zmniejszyłasięo34tys.(spadek o 0,6%). Charakterystycznym zjawiskiem obserwowanym na rynku polskim jest dalszy wzrost liczby kart zbliżeniowych. Na koniec czerwca2019r. w Polsce było ich 36,1mln szt. Na przestrzeni kwartału liczba kart zwiększyła się o 698tys.szt. Na koniec II kwartału 2019r. udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczy osiągnął poziom 85,7% (w poprzednim kwartale było to 84,9%). Według danych z banków, w II kwartale 2019r. odnotowano wzrost liczby oraz wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych. Przeprowadzono 1,6mldtransakcji kartami płatniczymi (wzrost o 15%) o łącznej wartości 200,8mldzł (wzrost o 14%). W II kwartale 2019r. pojedyncza transakcja dokonana przy użyciu karty płatniczej wynosiła średnio124,7zł(w poprzednim kwartale125zł). Karta płatnicza posłużyła klientom na przestrzeni kwartału do realizacji transakcji zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych średnio 38razy na przestrzeni kwartału (w po-przednim kwartale34 transakcje). W II kwartale 2019r. przy użyciu kart przeprowadzono 1,4mld transakcji bezgotówkowych, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło wzrost o 15%. Transakcje bezgotówkowe stano-wiły 89,1% łącznej liczby wszystkich transakcji kartami (pozostałe 10,9% wszystkich transakcji stanowiły transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, kas banku lub wypłaty sklepowe (cash back)). Wartość transakcji bezgotówkowych wyniosła 92,7mld zł(co stanowi wzrost o 16% w porównaniu do poprzedniego kwartału). Karta płatnicza została wykorzystana do realizacji płatności bezgotówkowych średnio 34razy(w poprzednim kwartale 30razy). Pojedyncza płatność bezgotówkowa wynosiła średnio 64,6zł (w poprzednim kwartale 64,1zł). Warto podkreślić, że liczba terminali w Polsce w ostatnich miesiącach stale wzrasta. Od końca grudnia 2017r. (wciągu ostatnich 18miesięcy)przybyło 220tys. dodatkowych urządzeń.Na koniec czerwca 2019 r. liczba terminali POS na rynku polskim wynosiła 853,2 tys., czyli w kwartale przybyło 31,1 tys. nowych urządzeń, co stanowi wzrost o 4%. Na przestrzeni IIkwartału2019r., liczba działających akceptantów wyposażonych w terminale POS zwiększyła się do poziomu 372,7tys. (wzrost o 5%). Nastąpił także wzrost liczby punktów handlowo-usługowych, które są przystosowane do akceptacji kart płatniczych.Na koniec czerwca 2019r. punktów tego typu było 613,9tys., czyli w porównaniu do marca br. więcej o 23,3tys. (wzrost o 4%). Rozwój rynku akceptacji następuje także pod względem przystosowania do korzystania przez klientów z płatności zbliżeniowych. Na podstawie danych pozyskanych przez NBP od agentów rozliczeniowych, na koniec czerwca2019r.w Polsce było 853tys. terminali akceptujących instrumenty płatnicze wyposażone w funkcję zbliżeniową. Warto podkreślić, że w Polsce wszystkie dostępne na rynku terminale POS są przystosowane do obsługi kart zbliżeniowych. Wskaźnik udziału terminali zbliżeniowych do wszystkich urządzeń typu POS od marca 2019 r. wynosi100%. W II kwartale 2019r. średnia wartość pojedynczej transakcji zbliżeniowej wyniosła54zł (w poprzednim kwartale wynosił 53zł). Agenci rozliczeniowi w II kwartale 2019r. zrealizowali 1,4mld transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 85,7mld zł. W II kwartale 2019r.zarówno liczba, jak i wartość transakcji była znacząco większa niż w kwartale poprzednim.Odnotowano w odniesieniu do liczby wzrost o 13% oraz w odniesieniu do wartości wzrost o 12%. Odmienną kategorią płatności bezgotówkowych obsługiwanych przez agentów rozliczeniowych są płatności w Internecie. W II kwartale 2019r. kartami płatniczymi w Internecie zrealizowano 25,5mln transakcji, co w porównaniu do kwartału poprzedniego oznaczało wzrost o 3%. Wartość łączna transakcji w internecie opiewała na kwotę 3,3mldzł,czyli była o 38 mln zł większa niż w kwartale poprzednim (wzrost o 1%). Na koniec czerwca 2019 r. w Polsce było 22.808bankomatów. Na przestrzeni II kwartału 2019r. liczba bankomatów wzrosła o 140 urządzeń (wzrost o 0,6%). Trend spadkowy liczby bankomatów odnotowany we wcześniejszych okresach został zatrzymany.Transakcji wypłat z bankomatów było 163,4mln, tj. nastąpił wzrost o 10%w porównaniu do kwartału poprzedniego. Łączna wartość wypłat wyniosła 88,1 mld zł, co w porównaniu do kwartału poprzedniego oznacza wzrost o 12%. Wzrosła liczba transakcji przypadająca średnio na jeden bankomat do poziomu 79transakcji. Wy-płata w bankomacie średnio wynosiła 539 zł, czyli była wyższa niż w kwartale poprzednim (529 zł). Na koniec czerwca2019r. placówek handlowo-usługowych, w których klienci mogli zrealizować usługę wypłaty sklepowej,było 223,2 tys. Na przestrzeni kwartału liczba tych placówek zwiększyła się o11,8tys. (wzrost o 6%). Natomiast klienci w II kwartale 2019 r. zainicjowali o 14% więcej transakcji wypłaty sklepowej w porównaniu do kwartału poprzedniego. I tak, zarejestrowano 5,1 mln wypłat na łączną kwotę 610 mln zł (wzrost o 14%). Pojedyncza wypłata sklepowa opiewała średnio na kwotę 120 zł.

Dodaj komentarz

Close Menu